CooL in Wijchen en Lent

Met regelmaat start er een nieuwe groep 'Coaching op Leefstijl' in Wijchen en Lent. Wil je weten wanneer de eerstvolgende CooL-groep start, vul dan onderstaand formulier in.

CooL is een zogenaamde gecombineerde leefstijl interventie en wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Mensen met overgewicht en obesitas kunnen van de huisarts een doorverwijzing krijgen voor dit programma. CooL is voor een groep van acht tot twaalf mensen en duurt twee jaar met zestien groepsbijeenkomsten en acht individuele gesprekken. Het programma is bewezen effectief.

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor een doorverwijzing van een huisarts wanneer u:

  • 18 jaar of ouder bent en
  •  een BMI tussen 25 en 30 heeft en daarnaast (een verhoogd risico op) diabetes of hart- en vaatziekte
  • of als u  ernstig overgewicht heeft met een BMI van meer dan 30
  • én gemotiveerd bent om aan gezondheid en leefstijl in groepsverband te werken.

 

 

De bijeenkomsten vinden in de eerste periode een keer per maand plaats. Na het basisprogramma nog maar eens in de twee maanden. Elke groepsbijeenkomst heeft een thema, maar kan naar gelang de wensen uit de groep aangepast worden. De onderwerpen die besproken worden zijn onder andere: bewustwording, gedragsverandering, bewegen, gezonde voeding, slaap, ontspanning, terugvalpreventie en stressmanagement.

Hebt u belangstelling of wilt u meer informatie? Vul dan vrijblijvend het formulier in.