Coachen op leefstijl (CooL)

Coachen op leefstijl (CooL) is een zogenaamde gecombineerde leefstijlinterventie. Het RIVM ziet dit programma als bewezen effectief. Dit groepsprogramma duurt twee jaar en is gericht op een duurzame verandering in leefstijl. Elk jaar krijgt u vier individuele gesprekken en acht groepsbijeenkomsten.

Welke voorwaarden

Als u voldoet aan de voorwaarden vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten zonder uw eigen risico aan te spreken. Als u aan dit programma wilt deelnemen moet u allereerst contact opnemen met uw huisarts. Hij moet u doorverwijzen. U komt in aanmerking voor CooL als u:

  • Boven de 18 bent:
    • En met een BMI boven de 25 in combinatie met gewicht gerelateerd gezondheidsrisico, zoals een verhoogd risico op diabetes type 2 en/of hart- en vaataandoeningen.    
    • Of met een BMI hoger dan 30 is.

Wanneer

In het Leefstijlcentrum Wijchen Gezond start op 14 juli een CooL-groep.  Na de intake vinden de groepsbijeenkomsten plaats op dinsdagen van 16.00 tot 17.30 uur in het Leefstijlcentrum, Passedwarsstraat 69c in Wijchen. De individuele gesprekken vinden in principe op de dinsdagmiddag plaats. Neem contact op als u zich wil aanmelden of als u meer informatie wil.

BMI berekenen

Hebt u een BMI boven de 25 of boven de 30? Bereken hier uw BMI:

Uw BMI is